بدون داشتن حساب مالی بین المللی چطور می تونم پول پروژه رو بگیرم؟ (پرداخت مطمئن سایت کایا)

بدون داشتن حساب مالی بین المللی چطور می تونم پول پروژه رو بگیرم؟ (پرداخت مطمئن سایت کایا)
پرداخت مطمئن گروه کایا، مسیر مطمین دریافت پول پروژه می باشد و کاربران...